Mindfulness training Drenthe

Mindfulness

Door bewust in het moment te leven blijf je met beide benen aan de grond. Wat geweest is, is geweest. Wat nog moet komen is niet relevant. Het gaat om leven in het hier en nu. Dat is de essentie van Mindfulness. 

Mens & Mind

Het menselijk brein is complex. Het stuurt het lichaam, beheerst emoties, kan nadenken, aanzetten tot handelen en herinneringen opslaan. Daarbij hebben we een zelfbewustzijn, een geest. Ongrijpbaar, maar onlosmakelijk verbonden met het lichaam, want de geest heeft invloed op het lichaam en andersom.   

Maar het brein stuurt ook minder behulpzame zaken. Zo hebben mensen een aangeboren neiging tot reactiviteit (automatisch reageren) en een aangeboren neiging om op ooit aangeleerde patronen terug te vallen. Dit leidt tot functioneren op de automatische piloot en het 'op hol slaan' van je gedachten (stressreacties). Hoe vaak ga jij van A naar B en sta je ineens op de plek van bestemming zonder dat je weet hoe je daar gekomen bent omdat je werd opgeslokt door je gedachten? Precies. Mindfulness maakt je hier bewust van en leert je anders kijken. 

Wat betekent Mindfulness?

Mindfulness vind z'n oorsprong in het Boeddhisme en heeft langzaam maar zeker de weg gevonden naar het westen. Er bestaan verschillende definities van Mindfulness, maar ik hou graag die van Jon Kabat-Zinn, grondlegger van de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training, aan: 'aandacht geven in het moment, bewust en zonder oordeel.' 

Wat doet Mindfulness?

Mindfulness beoefening maakt je bewuster van alles wat zich voordoet. Zo word je je bewust van je automatische reacties en gedachtepatronen die stress veroorzaken. Dit zorgt voor inzicht en verbinding met jezelf. Zodoende leer je afstand te nemen van gedachten (spinsels), beter om te gaan met stress, je concentratie te verhogen en makkelijker te ontspannen. Dat laatste is prettig, maar ook een levensnoodzaak: als je ontspannen bent vinden er herstel-, leer- en voedingsprocessen plaats die onder spanning onmogelijk zijn.   

Hoe is de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training ontstaan? 

De Mindfulness Based Stress Reduction training is eind jaren zeventig ontwikkeld door de moleculair bioloog, en meditatie-liefhebber, Jon Kabatt-Zin. Als arts in een Amerikaans ziekenhuis kwam hij regelmatig in contact met medisch uitbehandelde patiënten. Zoals mensen met chronische pijn. Tijdens een retraite kwam hij tot het inzicht dat meditatie wellicht het lijden van deze mensen kon verlichten. In de training combineerde hij meditatie met educatie en startte met een aantal patiënten. De MBSR-training bleek succesvol en gaf patiënten rust en verlichting. Na het boek van Jon Kabat-Zinn in 1990: 'Full Catastrophe Living' en de tv documentaire 'Healing from Within' in 1992, werd Mindfulness bekend bij het publiek.

De MBSR-training is een training met een duidelijk omschreven programma en bestaat sinds eind jaren zeventig. Veelvuldig wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit van de training bewezen. Zo laat onderzoek zien dat Mindfulness­training zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en positieve veranderingen in cognitief en neurobiologisch functioneren. Ook transformeert Mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert. (Bron: Centrum voor Mindfulness).

Hoe is de MBSR training opgebouwd?

De MBSR-training bestaat uit acht trainingsdagen en is een combinatie van oefenen in mediteren, groepsgewijze nabespreking van de meditatie-ervaring en uitleg. Per les wordt een specifiek thema behandeld gerelateerd aan stress en de werking van het brein. Zie voor de thema's de informatie bij de trainingen. De MBSR-training is gefundeerd op de zeven houdingskwaliteiten van Mindfulness: niet-oordelen, geduld, frisse blik, vertrouwen, niet-streven, aanvaarding en loslaten

Er is geen oordeel en geen streven bij Mindfulness. Het gaat er niet om hoe goed je het doet. Mindfulness vraagt geduld en opnieuw kijken naar alles wat je al denkt te weten. Daarbij vraagt Mindfulness vertrouwen in jezelf om door te gaan, te aanvaarden wat er is en los te laten.

Wat leer ik tijdens de Mindfulness Training (MBSR)?

Tijdens de training leer je - hoe tegenstrijdig het ook lijkt - te ontspannen mét de spanning, het ongemak, het verdriet of de pijn. Dit wordt ook wel ‘diepe ontspanning’ genoemd, omdat je leert ontspannen met de ervaringen – prettig of onprettig – wanneer ze zich primair voordoen, zodat de hele stressreactie niet op gang hoeft te komen. (Bron: Centrum voor Mindfulness).

Tijdens de training oefen je bewust in het moment te zijn door te mediteren. Na een meditatie of serie bewegingsoefeningen bespreken we groepsgewijs wat je hebt ervaren. Zo kan het zijn dat iemand verdrietig is na een meditatie of zich niet zo goed raad weet met zijn gevoelens. Of juist een helder inzicht heeft. Dan is het fijn als je je ervaring kunt delen met de trainer en de groep. Tevens veranker je de ervaring door deze samen te onderzoeken en ontstaat inzicht. Verder is het de bedoeling dat je tijdens de training dagelijks thuis mediteert. De training is een proces van uitleg, oefenen, ervaringen delen en inzicht krijgen, waardoor je je geest tot rust brengt. Dit vraagt tijd, geduld, vallen en weer opstaan. 

Wat is Mindfulness niet?

Mindfulness leert je anders te kijken naar jezelf, je zorgen en je problemen. Dat zorgt voor 'rust in de kop' en voorkomt dat je gedachten met je op de loop gaan. Maar dat vraagt motivatie, tijd en inzet. Mindfulness is dan ook géén quick fix of wondermiddel en neemt niet ineens al je zorgen of problemen weg. Die horen nu eenmaal bij het leven.  

Voor wie is de Mindfulness training?

De MBSR-training is geschikt voor volwassenen. Of zoals de ontwikkelaar van de MBSR training Jon Kabat-Zinn zegt: ‘Ik heb nog nooit iemand ontmoet die niet gebaat zou zijn bij meer Mindfulness in zijn leven’. Mindfulness heeft een positief effect op:   


* overmatig piekeren/vol hoofd
* rumineren (vicieuze cirkel van herkauwen gevoelens en problemen)
* stress; bijvoorbeeld als gevolg van chronische pijn of hoge werkdruk 
* een (dreigende) burn-out
* depressieve klachten 
* een laag zelfbeeld (veel zelfkritiek en weinig zelfvertrouwen)

Mindfulness training Drenthe